Đoàn - Hội

  • Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
    Thời sự - 20/03/2019 11:10

    Năm 2018, ban tổ chức nhận được 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.