Giáo dục

  • Sân chơi lớn - Thực trải nghiệm: Dành cho sinh viên Sân chơi lớn - Thực trải nghiệm: Dành cho sinh viên
    Sống trẻ - 10/09/2019 22:04

    10 nhóm tham gia có đề án kinh doanh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ iDEA, Amazon Global Selling, T&T Group, công ty Payoneer, công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế, các doanh nghiệp hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ.