Giáo dục

  • Hướng nghiệp, chọn nghề đúng trong tương lai Hướng nghiệp, chọn nghề đúng trong tương lai
    Thời sự - 11/11/2019 21:33

    Chương trình ngày hội gồm một chuỗi các hoạt động: Tư vấn hướng nghiệp-tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh THPT; Giao lưu truyền tinh thần khởi nghiệp cho các em học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho các học sinh, sinh viên năm cuối các trường cao đẳng, trung cấp nghề.