Giáo dục

  • Bộ GD&ĐT tạo mã định danh cho giáo viên Bộ GD&ĐT tạo mã định danh cho giáo viên
    Giáo dục - 06/07/2019 16:27

    “Trước đây khi chưa có cơ sở dữ liệu, hoạt động thống kê đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thông qua niên giám hàng năm, thường cuối năm sau mới có số liệu thống kê của năm trước. Điều này gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý. Bức tranh dữ liệu ngành được xây dựng sẽ giúp các cơ quan quản lý ra quyết định quản lý chính xác và kịp thời” - Ông Minh chia sẻ.