Chém gió vỉa hè cực chất giữa TS Lê Thẩm Dương với Sinh viên

Tuấn Anh - 2/11/2019 12:19:08 PM
TS Lê Thẩm Dương chém gió vỉa hè truyền cảm hứng cực chất cho sinh viên